Echografie

Echografie

 

Wat is echografie ?

Echografie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om musculoskeletale structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen. Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en anatomie van het lichaam. Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie goed te beoordelen. De mate van weefselherstel tijdens de revalidatie kan worden bewaakt.

Een voorbeeld is de schouder, waarbij de verschillende genoemde structuren duidelijk zijn af te beelden en te benoemen. Een belangrijk gegeven is hierbij, dat het gebruikelijke lichamelijke onderzoek weinig specifiek is bij schouderproblematiek. Een echografisch onderzoek levert sneller en meer informatie op. .

Andere gebruikte termen voor echografie zijn: sonografie, ultrasonografie. Engels: (musculoskeletal) ultrasound imaging, diagnostic ultrasound.

Hoe werkt echografie ?

Bij de toepassing van echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze kan de mens niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender(transducer genaamd) die geplaatst wordt op de huid. Deze tranducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die teruggekaatst worden door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De transducer is verbonden met een computer. Deze vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen als grijswaarden. Op deze manier verschijnt op het scherm een echo afbeelding van de weefsels.

Hoe verloopt een onderzoek met echografie ?

De patiënt neemt afhankelijk van het te onderzoeken gebied plaats op een stoel of op de behandelbank. Een transparante gel wordt tussen de transducer en het lichaam toegepast om een goed contact te verkrijgen en luchtbellen tussen transducer en huid te verdrijven. De onderzoeker “scant” het gebied, bestudeert de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst een aantal relevante plaatjes. Het onderzoek is relatief snel en de patiënt voelt er veelal niet van. Soms kan bij het “scannen” van een gevoelig gebied een lichte pijn optreden. Het onderzoek duurt gemiddeld 20 minuten. De bevindingen van de onderzoeker worden u meegedeeld.

Wat zijn de voordelen van echografie ?

Echografie is eenvoudig toepasbaar.

Echografie is pijnloos en laat het lichaam onaangetast

Echografie is ongevaarlijk en niet schadelijk

Echografie wordt niet beïnvloedt door een pacemakers of metaal in het lichaam

Plus Praktijk

 

Kwaliteit

Uw behandeling sluit volledig aan op uw klachten

Helder en begrijpelijk behandelplan

Het Keurmerk PlusPraktijk garandeert continue toetsing op de strengste kwaliteitseisen

Sneller resultaat

Veilige en hygiënische praktijkruimte

 

Bereikbaarheid

Goede toegankelijkheid voor minder validen.

 

Specialisatie en samenwerking

Nauwe samenwerking met huisartsen, diëtisten en medisch specialisten

Meerdere specialisaties onder één dak;

Eventueel doorverwijzing naar de juiste behandelaar.

 

Preventie

Beweegprogramma’s afgestemd op uw klachten en conditie;

Gericht advies na de behandeling. Zo voorkomt u dat klachten terugkomen of verergeren.